ASNT Kurumsal Ortaklık

Tarihçe:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma/Uygulama merkezi, 2008 Kasım ayında ASNT tarafından onaylanan ASNT Türk Birimi'nin kurulumuna öncülük etmiştir.

ASNT-TURK ülkemizde ASNT eğitim uygulamalarının daha bilinçli gerçekleştirilmesine ve bir düzene girmesine katkıda bulunmak üzere ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi ‘nin öncülüğünde ülkemizdeki ASNT üyelerinin önemli bir kısmının katılımıyla 2007 yılında başlatılmıştır.  

ODTÜ tarafından bir niyet beyanının ASNT Yönetim Kuruluna gönderilmesini takiben ASNT 19. Bölge sorumlusu Marwan Basrawi 'nin desteği ile resmi hazırlıklara başlandı. Mart-Nisan 2008'de yapılan üç toplantıyı takiben kuruluş çalışmaları ve gerekli dokümanlar tamamlanarak ASNT ‘ye resmi başvuru yapıldı.
ASNT-TURK, 2008 sonunda ASNT tarafından resmen onaylanmış ve ASNT Türkiye birimi olarak resmen faaliyete geçmiştir.

ASNT Kurumsal Ortaklığı:
Aynı Tarihten buyana ise Merkezimiz ASNT (Amerikan Tahribatsız Muayene Cemiyeti) Kurumsal Ortağı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.