Endüstriyel Test Hizmetleri ve Projeler >> Başvurular

Birincil sekmeler

Tahribatsız Muayene Testleri yapılmasını isteyen firmalar aşağıdaki prosedürü izlemelidir:

1 - Yapılması istenen tahribatsız muayene testi veya testleri için bir talep formu (tercihen firma antetli), orcankolankaya@gmail.com adresine gönderilmeli veya (312) 210 79 94 no'lu telefona fakslanmalıdır.

      (Örnek: .. ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi Başkanlığına, .. tarihinde Merkezinize

       teslim edilen .... adet ....... parçada .... bölgelerde ..... incelemenin yapılarak tarafımıza (Türkçe/İngilizce) rapor verilmesini rica ederiz....)

      Firma tarafından hazırlanan talep formunda aşağıdaki bilgilerin ihtiva etmesi yapılacak test için belirlenecek fiyatlandırmada kolaylık sağlayacaktır:

      - Test parçalarının tanımı ve sayısı,

      - Test parçası boyutları veya teknik çizimleri

      - Uygulanması istenen test yöntemi (Ultrasonik, Radyografik, Manyetik Parçacık, Sıvı Penetrant vb.),

      - Test ve/veya Değerlendirme standardı,

      - İsteniyorsa Raporlandırma ve yapılacak raporlandırma dili (İngilizce/Türkçe),

      - Testin yapılacağı yer (Firma/ODTÜ Tahribatsız Muayene Birimi), 

2 - Firma tarafından yapılan talep sonrasında merkezimiz tarafından yapılan fiyatlandırma firmaya bildirilir.

3 - Firma'nın merkez tarafından yapılan fiyatlandırmaya vereceği olumlu cevap sonrası firmaya aşağıdaki bilgiler iletilir:

      - Ödemenin yapılacağı Döner Sermaye Hesap numarası,

      - Ödeme Açıklama Bilgisi (Döner Sermaye Test Numarası),

4 - Firma ödemeyi gerçekleştirdikten sonra orcankolankaya@gmail.com adresine veya (312) 210 79 94 nol'lu telefona ödeme dekontunu fakslamalıdır.

5 - Yapılan ödeme dekontu merkezimize ulaştığı takdirde firmaya istenen raporlandırma merkez başkanımızın kapak yazısı ile birlikte kargo, e-posta veya elden olmak koşulu ile teslim edilir.

6 - Firma yapılan ödemenin faturasını ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden temin edebilir. (Tel: (312) 210 38 73)