Eğitim ve Vasıflandırma >> EN ISO 9712 Eğitim >> Genel Bilgi

Birincil sekmeler

İkincil sekmeler

Yeterli katılımcı sayısına ulaşılamadığı durumlarda bu tarihlerde eğitim ve sınav yapılmayabilir

Online eğitimler ise internet tabanlı eğitim sistemimiz olan indtokulu.com üzerinden yapılacaktır.

Seviye 1 ve 2 Eğitimleri ve Sınavları:

1988 yılından bugüne, Tahribatsız Muayene kursları düzenli olarak merkezimizde verilmektedir:

 • Ultrasonik Muayene Eğitimi (UT) Seviye 1 ve 2
 • Endüstriyel Radyografi Eğitimi (RT) Seviye 1 ve 2
 • Sıvı Penetrant Eğitimi (PT) Seviye 1 ve 2
 • Manyetik Parçacıkla Muayene Eğitimi (MT) Seviye 1 ve 2
 • Görsel Muayene Eğitimi (VT) Seviye 1 ve 2

Seviye-1 sertifikalı uzman: Seviye-2 veya seviye-3 sertifikalı uzmanın gözetiminde ve yazılı talimatlar doğrultusunda cihaz ve yardımcı donanımları kurarak gerekli cihaz kalibrasyonlarını yapmak, muayeneleri yapar ve sonuçları kaydeder.

Seviye-2 sertifikalı uzman: Gerektiğinde seviye-1 elemanının yaptığı işleri yapar; Seviye-1 sertifikalı elemanların çalışmalarını yönlendiririp denetler; İlgili standartlar ve teknik kurallara göre uygulanacak muayene metodu için uygun tekniği belirler; Vasıflandırıldığı yöntemle ilgili uygulamaların sınırlamalarını tanımlar; Standart ve kuralları yorumlayıp bunları çalışma şartlarına uyarlayarak muayene talimatları hazırlar; Muayene sonuçlarını rapor haline getirip onaylar.
Kurslar, ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma/Uygulama Merkezinde yapılmaktadır. Kurs dili Türkçedir. Talep olduğunda, tüm kurslar ingilizce olarak da verilebilir. Kuruluşlar, elemanları için özel kurs talebinde bulunabilirler. Kursa katılanlara, ders notları ve gereken standartlar verilmektedir.

Kurs süresince, sabah teorik dersler, öğleden sonra pratik uygulamalar yapılmaktadır. Uygulamalar sırasında çalışma grupları oluşturulmakta ve katılımcı sayısına göre yeterli sayıda uzman yardımcı olmaktadır.

Kurslar, EN ISO 9712:2012'ye göre yapılmakta olup, ASNT SNT-TC 1A ‘ya da uygundur.

Kurslara başvurmadan önce, ODTÜ-PSM sayfasında açıklanan hususları lütfen dikkatlice okuyunuz.

Kurs Başvuru Formu için buraya tıklayınız...

Başvuru adresi:

Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma/Uygulama Merkezi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Üniversiteler Mahallesi 06800 Çankaya-ANKARA
Tel: 0 312 210 12 78 - 0 312 210 22 96,   Faks: 0 312 210 79 94

Kurslara başvuracak adaylarda aranan şartlar:

1- Temel matematiksel ve fiziksel hesaplama yöntemlerini bilmek,
2- Hesap makinesi kullanabilmek,
3- Başvuru formu üzerinde son bir yıl içerisinde göz muayenesi olduklarına dair işveren onayını yaptırmak,
4- İlgili test yönteminin gerektirdiği fiziksel uygunlukta olmak.

Kurs Katılım Belgesi: Eğitim süresince derslerin düzenli olarak izlenmesi gereklidir. Eğitim süresi içerisinde derslerin en az % 90'ına devam eden katılımcılara kurs sonunda "Kurs Katılım Belgesi" verilir. Kursa devam koşulunu sağlamayan katılımcılar vasıflandırma sınavına giremezler!

Kursların İptali veya Ertelenmesi: Herhangi bir kursa yeterli sayıda katılımcı başvurmadığı takdirde kurs iptal edilebilir veya ileri bir tarihe ertelenebilir. Bu durum, kursa katılım için başvuran adaylara kurs başlama tarihinden önce bildirilir.

Kurs ve Sınav Ücretlerinin Ödenmesi: Programda yer alan kurs ve sınavlara katılabilmek için belirtilmiş olan bedellerinin başvuru sırasında ödenmesi gerekmektedir. Sağlık ve işyerindeki nedenlerden dolayı başvurdukları kurs ve sınavlara katılamayanların ödemiş oldukları miktar % 15 kesinti yapılarak iade edilir.

 • Belirlenmiş Sınav Ücretlerine, sertifika ücreti de dahildir. 
 • Yüzüze veya online kurs ücretlerinde uygulanaca KDV, Kurs Takvimi sayfamızdadır.
 • EN 9712'ye göre yapılacak eğitim ve vasıflandırma hizmetleri için:
  1. Ödemeler, ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi, Ziraat Bankası ODTÜ Şubesi, TR320001001537089807005022 IBAN No'lu hesaba yapılacaktır.
  2. Açıklama alanına "2022-16-16-4-13-018 İsim Soyad TC Kimlik No" yazılmalıdır. Örnek: "2022-16-16-4-13-018-Can Yılmaz 12345678900"

  Önemli NOT: Kurs başvurusu, eğitimler için yapılan başvurudur. Sınav başvurusu, ODTÜ Kaynak Teknlojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi Personel Sertifikalandırma Merkezi (ODTÜ-PSM)'ye yapılmalıdır. Sınav başvuruları doğrudan ODTÜ-PSM sayfasında verilen ayrı bir Sınav Başvuru Formu ile yapılmaktadır.

  Vasıflandırma Sınavı ve Sertifikalandırma

  ODTÜ tarafından yapılan 1. ve 2. Seviye Vasıflandırma Sınavı ve Sertifikalandırma ile tüm detaylı bilgileri ODTÜ Personel Sertifikalandırma Merkezi Sayfasıdan'ndan edinebilirsiniz. Adayların bu belgeyi detaylı bir şekilde okuması önerilir.


  Seviye 3 Eğitimleri ve Sınavları:

   ODTÜ Tahribatsız Muayene Birimi ilk olarak aşağıdaki metotlarda, 3. Seviye Kurslarını düzenlemeye başlamıştır:

  • Ultrasonik Muayene Eğitimi (UT)
  • Endüstriyel Radyografi Eğitimi (RT)
  • Sıvı Penetrant Eğitimi (PT)
  • Manyetik Parçacıkla Muayene Eğitimi (MT)
  • Görsel Muayene Eğitimi (VT)