Gözle Muayene

Bilimsel Temeli
 
Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.

Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de kendine özgü incelikleri vardır. Genellikle bir başka tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır. Zaten diğer tahribatsız muayene yöntemleri için hazırlanmış uygulama standardlarının çoğunda da öncelikle gözle muayene yapılması ve bulguların kaydedilmesi istenir.
 
Uygulama Alanları
 
Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelere uygulanabilir. Muayene yüzeylerine ulaşabilirlik durumuna göre gerektiğinde endoskoplar gibi yardımcı gereçler de kullanılabilir.
 
Uygulama
 
Çoğu durumda muayene yüzeyi hazırlığı olarak yüzey temizliği yapılması istenmez. Daha doğrusu yüzeyin, beklenen hataların en iyi görüneceği şekilde olması gerekir. Yeterli ışık şartları altında ve uygun bakma açılarında inceleme yapılmalıdır.

Kullanılan EN ve ISO Standardları
 
Genel:

EN 13018 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene-Genel kurallar
ISO 3057 - Tahribatsız muayene - Metalografik replika tekniği ile yüzey muayenesi
EN ISO 3058 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene için yardımcı malzemeler - Düşük büyütmeli büyüteçlerin seçilmesi
EN 13927 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene - Teçhizat
EN 1330-10 - Tahribatsız muayene - Terminoloji - Bölüm 10: Gözle muayenede kullanılan terimler

Kaynaklar:

EN ISO 17637 - Ergitme kaynaklarının tahribatsız muayenesi - Ergitme kaynaklı birleştirmelerin gözle muayenesi
EN ISO 5817 - Kaynak - Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler - Kusurlar için kalite seviyeleri )
Dökümler:

ISO 11971 - Çelik dökümlerin yüzey kalitesi için gözle muayene