Hakkımızda >> Genel Bilgi

Birincil sekmeler

ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi (KT ve TMM) 1988 yılında Türk ve Alman Hükümetlerinin ortak teknik projeleri çerçevesinde kurulmuştur.

Kalite Sistemi

1996 yılında, EN 45001 (Test Laboratuvarlarının İşletiminde Genel Kriterler) standardı esas alınarak kalite güvence sistemi kurulmuştur. Daha sonra bu sistem, EN ISO 17025'e uygun hale getirilmiştir.

Laboratuvar personeli ve tüm organizasyon birimleri, Merkez'in Kalite El Kitap'ında belirtilen kalite politikası ile uyum içerisinde görevlerini yerine getirmektedirler.

Merkezimizin Başlıca Amaçları

Üretim kalitesini geliştirme amaçlı her türlü bilimsel, teknolojik, ve endüstriyel araştırmaları gerçekleştirmek,
Kaynak ve tahribatsız muayene alanında çalışan personeli, uluslararası standardlara göre eğitmek ve sertifikalandırmaktır.

Faaliyet Alanları

Merkezimiz kurulduğu günden bu yana hızla büyümekte. Bugün, gururla ifade edebiliriz ki merkezimiz en yüksek seviyelerde sertifikalandırılmış personele, ve en gelişmiş cihazlar ile donatılmış laboratuvarlara sahiptir.Merkezimiz, kalifiye personelinin ve modern laboratuvar gereçlerinin yardımıyla, aşağıda belirtilen faaliyetleri yürtmektedir:

-Teknik Danışmanlık
-Uygulamalı araştırma projeleri ve testleri
-Eğitim ve Sertifikalandırma
-Temel Araştırma Projeleri