Tahribatsız Muayene Sertifikalandırma Süreci ve Sertifika Başvuru Formu

Eğitimi takiben yapılan vasıflandırma sınavını başarıyla geçip Sınav Başarı Belgesi almaya hak kazananlar, EN ISO 9712 (2012) 'de belirtilen belgelendirme koşullarını (tecrübe süresi ve fiziksel uygunluk) sağladıkları takdirde Sertifika Başvuru Formu'nu doldurup ODTÜ-PSM ‘ye başvuracaklardır.

Sertifikalandırma süreci ile ilgili detaylı bilgi için lütfen ODTÜ Personel Sertifikalandırma -  Tahribatsız Muayene Sertifikası Sayfasını'nı dikkatlice okuyunuz..